Skip to main content

Full text of "X Collection 1888A"

See other formats
X Collection INDEX Page:. Barcode Number Box Number LIBRARY OF CONGRESS 

inn urn urn i mi inn imii urn mi mi 
029 767 350 6 LIBRARY OF CONGRESS 

I'iiir Mlil,l,l!,irii„ ::!::''"' " 029 767 351 8 LIBRARY OF CONGRESS 

jllii iiiii inn inn inn inn iiiiniiii i i i n i M 
029 767 352 A 

LIBRARY OF CONGRESS i Him Minimi, u i . mil urn iiiii him m i n 029 767 353 1 
LIBRARY OF CONGRESS 

mm inn inn inn nm inn iiiii iiiii iiiii inn nm mi in 
029 767 354 3 

LIBRARY OF CONGRESS 

i iii I! iiiii J! I II! J III ! I!! 1 ! !"" " ,H IIJI " l " ' ' »» " 
029 767 355 5 
LIBRARY OF CONGRESS 

iii iiiii I! " ■"" "" ""' "'" '"" ' • " i<m <b /w 
\WA m73 m& Total of 
Volumes ^ «? Call Number J173. MC3- 
7773. Mcsr 3^ 
-r/73.25"-? 0f57- UJJJ.) ~M3.ii 5~S (na-ci) 


>^vV 


/yj-,\-SS~" 73 
T73 $%% H (7 7l73, S%<t *+ A-23 aA-*? T173. 55?- 
-Tl73.Sn *A m 029 767 356 7 X Collection 
INDEX Page:. P. Barcode Number 

LIBRARY OF CONGRESS 

ill, iii li'l liil'i '!ni\ !!!' " >"'> 

029 767 357 9 
LIBRARY OF CONGRESS Him 1111111111 mi ■in i mi urn urn urn mi mi 029 767 358 

LIBRARY OF CONGRESS 

iiiii inn iiiii in n 

029 767 359 2 LIBRARY OF CONGRESS 

iiiiliiiiiiiii! 'I!!'!' .!!■! !!!'■'!!!' I|I,,NI1 !!!!! '""•<' 
029 767 360 9 Box Number Hm Wf IVfe>4 l4?o5 Total of 
Volumes rf la Call Number TIT?. S^ «4>«-M 
6?CQ -71) Ti ^3 ~ 
T\73.tt5% T173. 8 %% w. 


\-\^\ \5'2\ #Zu 4 X-7/73 
2 29 .$58 I il TEKNISKA GYMNASIET 
I SKELLEFTEA 

HOGRE TEKNISKT LAROVERK K A T A LO G HOSTTERMINEN 1946 V' SKELLEFTEBL ADETS BOKTRYCKERI 1946 X- T/73 TEKNISKA GYMNASIET I SKELLEFTEA HOGRE TEKNISKT LAROVERK Jo; "* y REDOGORELSE 

LASARET 1946-1947 

(4:e verksamhetsaret) 
< \ Obergs Tryckeri SkellefteS 1947 % KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN ; STOCKHOLM. PROGRAM LAROARET 1915-1916 REDOGORELSE FOR HOGSKOLANS VERKSAMHET UNDER AR 1914. V 
522115 ?\ 24 

STOCKHOLM, 

K. I.. UKCKMANS B OKT H Y C K E R I, 

1915. I ' . 'II HW I ., i|,.m i ■■— — — \ 6 ~ T- I X-T 173 
£3$ - 
B *# KONGL TEKNISKA HOGSKOLAN 

i 

STOCKHOLM 

- — 

PROGRAM 


FOB LAROARET 1920— 1921 JAMTK RED060RELSE FOR HOGSKOlANS VERKSAMHET UNDER *R 191! 
m i STOCKHOLM 1920 
K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI Ml X-TI73 


■ KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN STOCKHOLM PROGRAM LAROARET 1921 1922 REDOGORELSE FOR HOGSKOLANS VERKSAMHET UNDER AR 1920 L STOCKHOLM 1921 
K. L. BKCKMAXK BOKTR YCKKISI LIBRARY 

RATIONAL RESEARCH OOHHOIL 

WASHINGTON, D, C. ^ 


KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN 

1 STOCKHOLM PROGRAM OCH STUDIEHANDBOK LAROARET 1939-1940 STOCKHOLM 1U40 
K. I.. BECKMANS HOKTRYCKER1 


X-T 173 

.Stf 
INBJUDAN 

TILL 
AHORANDET AV DE OFFEXTLIOA FORELASNINGAR VAHMED 

PROFESSORN i ANGTEKNIK 
CIVILINGENJOREN 

IVAR HENRIK VERNER EDENHOLM 

PROFESSORN I VARMETEKNIK OCH MASKINLARA "Uq ^ CJg 

CIVILINGENJOREN 

LARS VIKTOR LAGE MALM 

PROFESSORN I INDUSTRIELL EKONOMI OCH ORGANISATION 
CIVILINGENJOREN, FILOSOFIE KANDIDATEN 

CARL TARRAS SALLFORS 

PROFESSORN I KEMISK TEKNOLOGI 
TEKNOLOGIE DOKTORN (EIDG. T. H.) . 

LENNART FORSEN PROFESSORN I JARNETS METALLURGI 
RERGSINGENJOREN FRANS MARTIN WIRERG 

DEN 28 OCH 29 NOVEMBER 1940 

TILLTRADA SINA PROFESSOHSAMBETEN VID 
KUNGL. TEKMSKA HOGSKOLAN. - - r _ VTl7 : : i i - KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN 

I STOCKHOLM r PROGRAM 

OCH 

STUDIEHANDBOK 

LAROARET 1940-1941 STOCKHOLM 1940 
K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI X-T 173 \\ 
INBJUDAN 

TILL 
AHOUANDET AY UE OFEEXTLIGA FORELASXIXGAK VAKMEI) 

PROFESSORN i RADIOTEKN1K 
CIVILINGENJOREN 

ERIK OLOF LOFGREN 

PROFESSORN I TELEGRAFI OCH TELEFONI 
TEKNOLOGIE DOKTORN 

HAKAN KARL AUGUST STERKY MG 5 )358 OCH 

PROFESSORS I TEORETISK ELEKTROTEKNIK MED MATTEKNIK 
FILOSOF1E DOKTORN 

HANNES OLOF GOSTA ALFVEN DEN 10 M A J 1041 

TILLTHADA SINA PKOFESSOHSAMBETEX VID 
KUXGL. TEKMSKA IIOGSKOI.AN 


X 

4 

O X-J\73.S<&% n 
KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN 

I STOCKHOLM % PROGRAM 

OCH 

STUDIEHANDBOK 

LAROARET 1941-1942 STOCKHOLM 1941 
K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI X-T 175 


• 
27 
El 


** INBJUDAN V»*5* 
TILL 
AhOkandet av de offentliga fohelasninqar varmed 
PHOFESSORN I BROBYGGNAD AllC C 
TEKNOLOGIE DOKTORN *^ 


1%8 


KARL GEORG WASTLUND 
PROFESSORN I VATTENBYGGNAD 
TEKNOLOGIE DOKTORN 
BO MANNE 0:SON HELLSTROM 
PROFESSORN I ARKITEKTUR 
ARKITEKTEN 


■ 


NILS OLOF AHRBOM 
PROFESSORN I MINERALOGI OCH GEOLOGI 
FILOSOFIE DOKTORN 
NILS HARALD MAGNUSSON 
OCH 
PROFESSORN I ANRIKNING 
BERGSINGENJOREN 
1 STURE GUSTAF MORTSELL 
DKN 4 OCH 5 J V N I 1943 
TILLTRADA sixa professohsambeten vjd 
KUNGL. TEKXISKA HOGSKOLAX 
* 


• 
5) 

— » co 

i y-ws.s^ KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN / 

I STOCKHOLM PROGRAM 

OCH 

STUDIEHANDBOK 

LAROARET 1942-1943 LARO- OCH TIMPLANER 
LAROARET 1943-1944 STOCKHOLM 1944 
K. U BECKMANS BOKTRYCKER1 

'.;. "- ■'"■■■■- y .- ' -- 


X-T 173 
.Bit 
INBJUDAN TILL 
AHORANDET AV DE OFFENTLIGA FORELA.SNINGAR VARMED 

PROFESSORN I LARAX OM MASKINELEMENT 
CIVILINGENJOREN 

GUSTAF KARL WILLIAM BOESTAD 

AUu 

PROFESSORN I GRUVBRYTNING 
BERGSINGENJOREN 

SVANTE GUSTAF HJERTEN 

PROFESSORN I TELEGRAFI OCH TELEFONI 
TEKNOLOGIE DOKTORN 

TORBERN LAURENT 

PROFESSORN I TEKNISK HYDROMEKANIK 
CIVILINGENJOREN, FILOSOFIE DOKTORN 

EINAR GUSTAF EVALD HOGNER 

OCH 

PROFESSORN I ELEKTROMASKINLARA 
TEKNOLOGIE DOKTORN, FILOSOFIE KANDIDATEN 

FREDRIK AXEL DAHLGREN 

DEN 24 OCH 25 MAJ 1944 

TILI.TRADA SINA PROFESSORSAMBETEN VII) 
KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN % 
k x. 2 *-? X-//7S 1945— 1946 


rn jl?. 8 

n 

4S Arsredogorelse 

FOR 

STOCKHOLMS STADS TEKNISKA MELLANSKOLA lAsAret 1945 -1946 AV JOHN LONNHOLM yw &> REKTOR STOCKHOLM 1946 
H. W. ANDER»SONS BOKTRYCKF.RI 8' */£"■ 
8 o 

n 


^TO^ AUG 5 1958 STOCKHOLMS STADS 

TEKNISKA MELLANSKOLA KATALOG 

FOR 
HOSTTERMINEN 1946 STOCKHOLM 1946 
H. W. ANDERSSONS BOKTRYCKER1 3- X'T'73 KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN 

I STOCKHOLM STUDIEHANDBOK 
KUNGL. TEKNISKA HOGSKOLAN 

The Royal Institute of Technology 

Postadr.: Stockholm 70 - Telefon: 23 65 20, vaxel 

Postgiro: 15653 - Telegramadress: Technology LAROARET 1959-1960 4(7